In veel zorginstellingen worden gemaakte kosten maandelijks afgezet tegen de begroting. Helaas wordt het proces van deze maandelijkse rapportages veelal niet op de meest efficiënte en effectieve manier uitgevoerd. Bovendien is het een tijdrovend proces.

Lees in deze blog hoe de sleur van maandelijks rapporteren in de zorg omgebogen kan worden tot een eenvoudig en accuraat proces.

 

 

De maandelijkse rapportage kost veel tijd voor direct en indirect betrokken partijen. Vaak is het een complex proces dat weinig inzicht biedt in de afkomst van informatie. Bovendien wordt er vaak gewerkt met Excel documenten die foutgevoelig zijn. De rapportages die worden opgeleverd geven niet altijd het gewenste resultaat.

Verbetering van het proces

Het is belangrijk om het proces van de maandrapportage te standaardiseren. Dan worden gegevens altijd op dezelfde wijze ingevoerd, bewerkt en gepresenteerd. Het resultaat is eenduidig, foutloos en inzichtelijk.

Om tijdswinst te behalen is het van belang het proces volledig te automatiseren. Zodat een zorginstelling met één klik hetzelfde bewerkstelligd als wat voorheen dagen in beslag nam.

Door gebruik te maken van CPMLive wordt maandelijks rapporteren eenvoudig. Met CPMLive wordt het proces gestandaardiseerd en geautomatiseerd. Bovendien haalt u meer informatie uit uw bestaande cijfers.

 

Daarnaast zijn de volgende uitbreidingen mogelijk binnen CPMLive:

▶ Rolling forecast

▶ Seizoenspatroon

▶ Begroting

▶ Workflow

▶ Adjustments

▶ Forecast scenario’s vergelijking

 

 

 

De voordelen van CPMLive

▶ CPMLive is ontwikkeld vanuit de zorg.

▶ CPMLive werkt met de nieuwste techniek en beste beveiliging, zo kan CPMLive de complexiteit van alle zorginstellingen aan.

▶ CPMFactory staat naast de klant; onze missie is het leveren van innovatieve oplossingen en snelle implementatie, wij maken alle bedrijfsprocessen van organisaties continu meetbaar en inzichtelijk.

 

 

CPMLive