Voor veel zorginstellingen is het een uitdaging
om de begroting in alle lagen binnen de
organisatie met elkaar in lijn te brengen.

Lees in deze miniblog hoe deze uitdaging
opgelost kan worden en hoe CPMLive hierbij
helpt.

 

 

De uitdaging

Top down wordt gewerkt met veel verschillende financieringsstromen welke met regelmaat wijzigen. Bottom up worden afdelingsbegrotingen opgesteld. Deze twee werelden vinden elkaar aan het einde van het proces, tussentijds is er geen zicht op wat er speelt. Organisaties weten niet of zij op de goede weg zijn en kunnen niet gefundeerd bijsturen. Bovendien is het kenmerkend voor de huidige situatie dat verschillende versies van documenten in omloop zijn.

De Oplossing

De oplossing ligt in het kunnen controleren van het budgetteringsproces op ieder gewenst moment om vervolgens bij te kunnen sturen. Dit kan aan de hand van de plan-do-check-act cyclus:

Plan > in het voortraject wordt de begrotingssystematiek bepaald; het proces binnen een organisatie vertalen naar een systeem.
Do > geautomatiseerd inlezen en verrijken van gegevens.
Check > ingevoerde gegevens op ieder moment kunnen controleren.
Act > op ieder moment kunnen bijsturen.

Deze oplossing is te realiseren met CPMLive en biedt de volgende voordelen:

  • Twee werelden samen laten komen: real time inzicht verschaffen in o.a. kader begroting vs interne begroting.
  • Alle data op één plaats.
  • Controleerbaarheid: inzicht geven in welke gebruiker gegevens verwerkt.
  • Flexibiliteit: aansluiten bij de systematiek van de organisatie.

Meer weten over de mogelijkheden van CPMLive? Klik hier.

 

CPMLive