De eerste drie blogs over de rolling forecast gingen over:

Blog 1: Wat is de rolling forecast?
Blog 2:
Wat zijn de voordelen van de rolling forecast?
Blog 3:
Verschillende vormen van de rolling forecast.

 

In deze vierde blog hebben we het over welk doelen de rolling forecast kan dienen.

Een rolling forecast is dus een voortschrijdende prognose van een aantal kwartalen. Het vervangt de traditionele begroting en heeft dan ook veel overeenkomstige doelen.

 

De verschillende doelen van forecasten

De eerste is een no-brainer: de rolling forecast als planningsinstrument. Het doel om de strategie van de organisatie te vertalen in doelen die geforecast worden. Het plannen van verschillende drivers en financiën om te komen tot de doelstellingen.

De rolling forecast wordt gebruikt als allocatiemodel. Periodiek wordt er afgesproken hoe middelen in de organisatie worden ingezet, verdeeld en wie de beslissingen neemt. Hier kan je denken aan een totaalbudget dat verdeeld wordt over afdelingen, of afdelingen die een % van de omzet aan een bepaalde kostenpost mogen spenderen.

De rolling forecast is een sturingsinstrument dat inzicht geeft in gerealiseerde resultaten. Hierdoor kunnen afwijkingen geanalyseerd worden zodat er bijgestuurd kan worden indien dat nodig is. Dit is een belangrijk item binnen de plan-do-check-act cyclus. Doordat de forecast geïntegreerd is in de rapportages wordt er beter gestuurd op de afwijking tussen de forecast en de realisatie.

Het managementcontract wordt afgesloten tussen de organisatie en de managers tijdens het forecast proces. Doordat managers betrokken worden krijgen zij impliciet en idealiter ook expliciet de verantwoordelijkheid over de ingevoerde forecast. Zowel op driver als op financieel niveau.

De forecast kan gebruikt worden om scenario’s door te rekenen. Omdat de forecast niet financieel, maar driver gedreven is kunnen scenario’s worden doorberekend op aantallen en tarieven in plaats van puur financiële cijfers.

 

De volgende blog volgt binnenkort en gaat over de ontwerpkeuzen van de rolling forecast.

CPMLive