In deel 1 van de blogserie rolling forecasten hebben we uitgelegd wat de rolling forecast is. Maar waarom zou je afstappen van het traditionele begrotingsprincipe? En waarom zou je starten met de rolling forecast? Lees hier wat de voordelen van de rolling forecast zijn ten opzichte van traditioneel begroten.

 

Ten eerste is er natuurlijk het achteruit kijken in plaats van vooruit. De begroting wordt in het voorgaande jaar opgesteld en in het huidige jaar vergelijken we de realisatie met de begroting. Deze begroting is uiteindelijk zo’n 14 maanden geleden opgesteld en we kijken dan achteruit in plaats van vooruit. De rolling forecast zorgt er juist voor dat we vooruit kijken.

De begroting is opgesteld aan de hand van de zaken die toentertijd van belang waren. De strategie kan inmiddels gewijzigd zijn, een ander seizoenspatroon is opgetreden, of er zijn andere prijzen. Door actueel te kijken naar welke producten het goed of slecht doen kan je de organisatie meer actiegericht maken.

Een volgend voordeel is dat de frequentie van de forecast hoger ligt. Daardoor gaat de plan-do-check-act cyclus sneller rond en dit heeft als grote voordeel dat de verbetercyclus versneld. Doordat je actueel monitort kun je snel aanpassen en dus verbeteren. Omdat de cijfers continu onder de aandacht zijn zal ook de kwaliteit verbeteren.

Een manager wordt tijdens het begrotingsproces 1 keer per jaar betrokken bij het vooruitkijken. Het management contract wordt dan afgesloten ver voordat de daadwerkelijke realisatie bekend is. Door de rolling forecast in een hogere frequentie te laten plaatsvinden en de managers ook hier bij te betrekken, worden managers steeds meer betrokken bij hoe zij kunnen bijdragen aan het bedrijfsresultaat.

Lees in de volgende blog over de verschillende vormen van de rolling forecast.

CPMLive