Een glazenbol die de toekomst voorspelt bestaat niet, wel kunnen we verzamelde bedrijfsgegevens uit het verleden en heden koppelen aan trends. Wanneer we hier statistische technieken op loslaten krijgen we waardevolle stuurinformatie die onze organisatie een voorsprong geeft. Zo hebben we toch een soort glazenbol.
Lees hieronder wat rolling forecast precies is. Dit is de eerste blog uit de blogserie over rolling forecasten.

 

Begroten en rolling forecasten worden vaak over één kam geschoren. Ze hebben ongeveer dezelfde functie. Toch is het verschil tussen rolling forecasten en begroten groot.

Een begroting wordt eenmaal per jaar gemaakt en kijkt vaak een jaar vooruit. Het wordt gebaseerd op gegevens uit het verleden.
Rolling forecasten is het maken van voorspellingen voor de toekomst op basis van gegevens uit het verleden en heden en meestal op basis van analyses van trends. Een voorspelling begint met een bepaalde veronderstelling, gebaseerd op kennis, ervaring en het managementoordeel. Voorspellingen worden gedaan voor bijvoorbeeld elke maand van het komende jaar.

Deze voorspellingen worden berekend met behulp van statistisch technieken: Box-Jenkins-modellen, Delphi-methode, exponentiële afvlakking, voortschrijdende gemiddelden, regressieanalyse en trendprojectie. Omdat elke fout in een veronderstelling kan leiden tot een vergelijkbare of vergrote fout in de voorspelling worden gevoeligheidsanalyses gebruikt die waarden toewijzen aan de onzekerheidsfactor.

In verschillende scenario’s kun je nu bijvoorbeeld meten wat het effect van een tariefstijging is op de omzet. Hierbij wordt onder andere rekening gehouden met prijselasticiteit en externe variabelen zoals het weer, macro economische beslissingen etc.

Wat kan je hiermee?

Op grond van een rolling forecast weet een organisatie bijvoorbeeld precies in welke periode er personeelstekort is, en dus wanneer zij personeel moet gaan werven. Zo kunnen bijvoorbeeld seizoenpatronen herkend worden in breng- en haaltijden van een kinderopvangorganisatie. Met deze kennis kan personeelsbezetting efficiënter worden ingezet.

Rolling forecasten kan op allerlei fronten worden ingezet. Op het gebied van bedrijfsvoering is het een interessant middel. Het grote voordeel is dat je geen ellenlange begrotingsprocessen meer hebt, maar je werkt met geautomatiseerde forecast modellen. Dit bespaart veel tijd, geld en stress. Lees in de volgende blog over de voordelen van rolling forecast ten opzichte van traditioneel begroten.

 

Lees in deel 2 over de voordelen van rolling forecasten.

CPMLive