Kwaliteit is lastiger te meten dan financiële getallen. Het is minder objectief en gevoel speelt vaak een grote rol. Toch zien steeds meer organisaties in dat het meten van kwaliteit van waarde is voor de groei van de organisatie. Inzicht hebben in bijvoorbeeld de mate van tevredenheid van een klant vertelt veel over jouw product of dienst.

Lees in deze eerste blog uit deze serie over hoe kwaliteitsdata geïntegreerd kan worden in je organisatie.

 

Er zijn tools die helpen bij het meten van kwaliteit (denk aan Customeyes, KlantOK), deze geven goed inzicht in de kwaliteit. Maar deze gegevens worden pas echt krachtig als je ze integreert met de kwantitatieve KPI’s in je organisatie. Zo kom je erachter of er relaties zijn tussen financiële indicatoren en kwaliteitsindicatoren. Een lage score van klanttevredenheid op een bepaalde locatie kan namelijk direct invloed hebben op de kwantitatieve afname van een product. Vaak worden financiële getallen sterk beïnvloed door kwaliteitsindicatoren.

Maak gebruik van een kwaliteitsdashboard

Op dit dashboard worden verschillende kwaliteitsindicatoren getoond. Op verschillende domeinen kan worden ingezoomd zodat direct te herleiden is waar een bepaalde waarde vandaan komt. Een kwaliteitsdashboard staat niet op zichzelf, het wordt vaak geïntegreerd met bijvoorbeeld een locatiedashboard of een HR dashboard. Op deze manier worden kwaliteitsdrivers direct betrokken bij het betreffende onderdeel van de organisatie.

Waarom een kwaliteitsdashboard?

Door het verbeteren van kwaliteit zullen klanten en medewerkers meer tevreden zijn, dit leidt uiteindelijk tot een succesvollere organisatie. Door kwaliteitsindicatoren te integreren in je organisatie kun je op zoek gaan naar relaties. De relatie tussen personeelstevredenheid en ziekteverzuim kan bijvoorbeeld een direct voorspelling geven voor de personeelsbezetting in de toekomst. Een uitkomst kan zijn dat de bezetting zal over x tijd lager worden omdat de gemeten kwaliteit minder is.

Geef kwaliteit een stem

Wanneer jouw organisatie tools gebruikt om kwaliteit te meten én je hebt controle over de data in jouw organisatie, dan kun je gebruik gaan maken van een kwaliteitsdashboard. Op deze manier zal de kwaliteitsdata samen kunnen werken met de financiële data in de organisatie. Zo stuur je niet meer alleen op financiële data, maar heb je ook inzichtelijk wat de kwaliteit voor invloed heeft op  deze financiële indicatoren.

In de volgende blog uit de serie over het integreren van kwaliteitsdata zoeken we de verdieping op door een aantal praktijkvoorbeelden te delen.

 

CPMLive