Niet vaak krijg je de kans om iets wat complex is goed uit te leggen. De redactie van tijdschrift “Bestuur Beleid Management en Pedagogiek in het kindcentrum” vroeg ons om als experts in datawarehousing en performance management een artikel te schrijven over ‘Doelen bereiken dankzij een datawarehouse’.

‘We kregen vaak te horen dat het lastig is om goede informatie uit de bronsystemen (financieel, kindplanning, personeelsplanning en hrm-systemen) te halen. Hierdoor is management informatie niet sluitend.’
Vanuit hun expertise in het bedrijfsleven met datawarehousing lichten Jan Pieter Brinkman en Johnny van Cadsand (CPMFactory) in dit artikel deze problematiek toe. Ze gaan in op de oplossingen om tot betere besluitvorming en performance management in kinderopvangorganisaties te komen.

Download het artikel ‘Doelen bereiken dankzij een datawarehouse‘ (BBMP, editie november/december 2018)

CPMLive