Vorige

Geschreven door:

Maris de Looff

GGZ Zorg

31 juli, 2018

Snel veranderende wetgeving, complexe financieringsstromen, beperkte middelen, samenwerking met gemeenten en zorgverzekeraars. Het up-to-date houden van correcte stuurinformatie is geen eenvoudig proces in de GGZ wereld. 

De GGZ sector begeeft zich in een periode van snelle ontwikkelingen. Door snel veranderende wetgeving is het moeilijker geworden om blijvend aansluiting te houden tussen vraag en aanbod van zorg en de afspraken over financiering met gemeenten, zorgverzekeraars, zorgkantoren en Justitie. Het voorzien in de juiste stuurinformatie voor de bedrijfsvoering is binnen veel GGZ-organisaties een uitdaging. 

Dit maakt het nemen van besluiten lastig. Deze elementen van Risk & Compliance maken dat management verslaglegging zal vaak structureel anders ingericht moeten worden om de continuïteit te waarborgen. 

CPMFactory heeft ervaring in de GGZ: 

  • Het organiseren van cijfermatig inzicht in belangrijke bedrijfsprocessen, verkoop, productie, inkomsten en uitgaven en performance indicatoren
  • Het ontsluiten en integreren van data uit meerdere bronsystemen 
  • Management rapportage 
  • Wijzingen aan rekenregels en parameters kunnen eenvoudig doorgevoerd worden 
  • Gereguleerde distributie van management informatie binnen de organisatie. Ieder op het juiste bedrijfsonderdeel en aggregatieniveau 
  • Ondersteuning van verschillende begrotingsprocessen zoals traditionele budgettering of  Zero Based Budgetting 
  • Rolling Forecast