Vorige

Geschreven door:

Maris de Looff

Verpleging & Verzorging

31 juli, 2018

Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorginstellingen (VV&T) hebben in toenemende mate te maken met schaarste van personeel en een toename van zorgvraagNaast deze schaarste is er toenemende vraag naar kwalitatieve en individuele zorg. Hierdoor is het voor zorgorganisaties lastiger om binnen de aanwezige zorgcapaciteit het zorgaanbod goed aan te laten sluiten op de zorgvraag.  

Alle aspecten die te maken hebben met de inzet van zorgmedewerkers (zorgaanbod, formatie, roostering en ziekteverzuim) hebben een grote impact op de zorgcapaciteit en de financiële resultaten. Het nauwlettend volgen van de ontwikkeling van actuele zorgverlening en het borgen van bijbehorende financiering is cruciaal voor de continuïteit van zorgorganisaties. 

De verschillende softwaresystemen die worden toegepast binnen de VV&T (zorgsystemen, EPD, Planning, HRM, boekhouding) geven individueel niet altijd een compleet beeld van wat er werkelijk binnen de organisatie omgaat en wat de actuele ontwikkelingen zijn binnen afdelingen.  Hierdoor is het van belang om data uit verschillende operationele en administratieve softwaresystemen te verzamelen en te transformeren tot een betrouwbare bron van samengestelde informatie.