Mid-size Corporates
Strategie en nadenken over de toekomst zijn belangrijke elementen bij het voeren van een onderneming. Dat is niet enkel...
Lees meer
Kinderopvang
De Kinderopvang is een conjunctuur gevoelige branche. Ontwikkelingen in de economie en wetgeving hebben een grote impact. Of dit...
Lees meer
Ziekenhuizen
Forecasting is één van de eerste stappen in het plannings- en begrotingsproces. Een succesvol planningsproces hangt samen met de...
Lees meer
Verpleging & Verzorging
Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorginstellingen (VV&T) hebben in toenemende mate te maken met schaarste van personeel en een toename van zorgvraag. Naast deze schaarste is er toenemende...
Lees meer
GGZ Zorg
Snel veranderende wetgeving, complexe financieringsstromen, beperkte middelen, samenwerking met gemeenten en zorgverzekeraars. Het up-to-date houden van correcte stuurinformatie is geen eenvoudig proces...
Lees meer